Colin - AyZeen

Team CALL OF DUTY - AyZeen

Colin  Bertel 25/03/1999 PSN du joueur : AyZeen-IDSY

Equipement de AyZeen

ViewSonic VX2457-MHD Manette Scuf Impact PS4 Slim 1To Astro A40 + Mixamp